Производство, доставка, монтаж и сервиз на PVC и Алуминиева дограма, алуминиеви и пластмасови конструкции, индустриални халета, врати и портали.
На 02.06.2023 г. „Алфа-Хим” ЕООД стартира изпълнението на проект „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“, Договор за финансиране № BG-RRP-3.005-3048-C01.