Конфигураторите ще ви дадат ориентир за базовата цена на изделието. Финалната калкулация може да се различава според детайли, които ще се уточнят с наш представител.
КРАТЪК ПРОФИЛ НА ФИРМА „АЛФА-ХИМ” ЕООД

“АЛФА-ХИМ” ЕООД е създадена през 2004 г. в град Разград. Организацията е с основен предмет на дейност производство, доставка, монтаж и сервиз на PVC и Алуминиева дограма. Фирмата има богат практически опит в областта на алуминиевите и пластмасови конструкции и се е утвърдила като добра и търсена на пазара.

Фирмата влага само материали на известни производители, доказали се във времето, каквито са:

КЛИЕНТИТЕ ЗА НАС
ТПК „Стоян Иванов“ – гр. Разград

ТПК „Стоян Иванов“ – гр. Разград препоръчва фирма „Алфа-Хим“ ЕООД, като надежден и коректен изпълнител на нашите многобройни поръчки за подмяна на дограма.

Териториално Статистическо Бюро гр. Разград

ТСБ гр. Разград издава настоящата референция на фирма „Алфа-Хим“, за да изкаже мнение за съвместната ни дейност.

Контактът ни с фирмата се осъществи по повод смяна на дограмата в сградата на ТСБ.

„Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД

„Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД гр. Разград дава настоящата референция за фирма „АЛФА-ХИМ“ ЕООД гр. Разград, в уверение на това, че в досегашните си отношения винаги са се проявявали като коректен партньор.

РЕАЛИЗИРАНИ ОБЕКТИ
На 02.06.2023 г. „Алфа-Хим” ЕООД стартира изпълнението на проект „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“, Договор за финансиране № BG-RRP-3.005-3048-C01.
Виртуален асистент

     
    Нуждаете ли
    се от помощ?