Проект „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“

На 02.06.2023 г. „Алфа-Хим” ЕООД стартира изпълнението на проект „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“, Договор за финансиране № BG-RRP-3.005-3048-C01. Основна цел на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката, чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия (МСП). Със средствата, осигурени от проекта ще бъдат извършени следните инвестиции в разработването на:

1. Създаване на корпоративен уеб сайт.
2. Изграждане на система за управление на съхранението и споделянето на информация.

Проектът се изпълнява в рамките на 12 месеца в с начало 02.06.2023 г. и край 02.06.2024 г. Финансиран е със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост, Програма за икономическа трансформация, Компонент 3 „Интелигентна индустрия“ от Механизма за възстановяване и устойчивост. Обща стойност на проекта: 20 000.00 лв. безвъзмездно финансиране.

Виртуален асистент

     
    Нуждаете ли
    се от помощ?