РЕФЕРЕНЦИИ

„Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД

„Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД гр. Разград дава настоящата референция за фирма „АЛФА-ХИМ“ ЕООД гр. Разград, в уверение на това, че в досегашните си отношения винаги са се проявявали като коректен партньор.