РЕФЕРЕНЦИИ

Териториално Статистическо Бюро гр. Разград

ТСБ гр. Разград издава настоящата референция на фирма „Алфа-Хим“, за да изкаже мнение за съвместната ни дейност.

Контактът ни с фирмата се осъществи по повод смяна на дограмата в сградата на ТСБ.